EKOUSŁUGI I EKSPERTYZY

teren

Polecam swoją pomoc w pracach eksperckich związanych z przyrodą. Jestem elastyczny w zakresie miejsca oraz terminu zlecenia. Zawsze na czas i rzetelnie wykonuję powierzone zadanie. Posiadam niezbędny sprzęt potrzebny do prowadzenia, dokumentowania obserwacji oraz nawigacji w terenie.

Oferuję wykonanie:

1) inwentaryzacji dendrologicznych

2) ekspertyz ornitologicznych dla budynków czy wspólnot mieszkaniowych

3) monitoringów ornitologicznych i teriologicznych terenów chronionych lub pod inwestycje

4) innych ekousług terenowych zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami